Logo Gammon 7è Play-off

BRANCA PRINCIPALAnar a branca de repescaAnar a branca de repesca


1a ronda (11p) 2a ronda (11p) Semifinal (11p) Final (15p)
1A Juan J.

[Absent]
2A Juan J. (02)

Abel (11)
3A Abel (11)

Ulrich (10)
4A Abel (11)

Morten (15)
1B Abel (11)

Jorge I. (02)
1C Albert (04)

Enric F. (11)
2B Enric F. (09)

Ulrich (11)
1D Ulrich

[Absent]
1E Kenneth (11)

Olga (01)
2C Kenneth (07)

Morten (11)
3B Morten (11)

Clarisa (10)
1F Morten (11)

Chema (07)
1G Julián (04)

Joana (11)
2D Joana (08)

Clarisa (11)
1H Clarisa

[Absent]

BRANCA DE REPESCAAnar a branca principalAnar a branca principal


1a ronda (11p) 2a ronda (11p) Semifinal (11p) Final (15p)
  6A Clarisa (04)

Jorge I. (11)
7A Jorge I. (11)

Kenneth (05)
8A Jorge I. (15)

Olga (05)
5A Jorge I. (11)

Albert (04)
5B [Absent]

Kenneth
6B Kenneth (11)

Joana (00)
5C [Absent]

Joana
5D Olga (11)

Juan J. (04)
6C Olga (11)

Enric F. (07)
7B Olga (11)

Ulrich (07)
5E [Absent]

Enric F.
5F Chema (11)

Julián (0*)
6D Chema (07)

Ulrich (11)
 
(0*) Per incompareixença o renúncia
El campionat en format PDF:Document PDF

3r Torneig Suís3r Torneig Suís CampionatsCampionats 4t Torneig Suís4t Torneig Suís
Pàgina d'iniciPàgina d'inici Rànquing 2003Rànquing 2003 Consulta de partidesConsulta de partides

CSS Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by PHP Powered by MySQL Get Adobe Reader