Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 17

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 28
Regles de matx
Logo Gammon Regles de matx

Introducció:

Aquest reglament es basa fonamentalment en la traducció del què es troba  publicat a Backgammon Galore.
En allò que presenta alguna diferència respecte a com actualment es juga a Q-gammon, s'han afegit comentaris en forma de Nota Q.

Quan en un torneig s'ha de determinar un guanyador, el procediment més habitual és fer un sistema a l'estil copa (amb branques de repesca o sense) on els competidors s'emparellen. Cada parella juga un cert nombre de jocs per a decidir qui passa a la següent ronda. Aquesta sèrie de jocs rep el nom de matx.

Els matxs es juguen a un nombre prèviament especificat de punts. El primer jugador que assoleix aquest nombre és el guanyador del matx. Els punts es guanyen de la manera habitual: un per pertida simple, dos per a gammon i tres en cas de backgammon. El valor del dau doblador intervé multiplicant els valors anteriors.

Els matxs acostumen a jugar-se utilitzant  la regla de Crawford. La regla de Crawford diu que si en un matx un dels jugadors acaba de aconseguir justament un punt menys dels que necessita per a guanyar el matx; durant el joc immediatament següent, el seu oponent no està autoritzat a doblar. Aquest joc rep el nom de joc de Crawford. Un cop jugat el joc de Crawford, si el matx encara no està decidit, el dau doblador torna a estar disponible.
 

Joc Resultat del joc Blanc Negre Estat del dau doblador
1 El blanc guanya 2 punts.
2
0 Dau actiu
2 El negre guanya 1 punt. 2 1
3 El blanc guanya 2 punts. 4 1
4 El negre guanya 1 punt. 4 2 Joc de Crawford
5 El negre guanya 2 punts. 4 4 Dau actiu
6 El blanc guanya 2 punts 6 (5) 4
En aquest exemple Blanc i Negre jugen un matx a cinc punts. Després del tercer joc, Blanc acaba d'aconseguir el quart punt, just un per sota dels que necesita per a guanyar. Això activa la regla de Crawford i durant el quart joc Negre no podrà doblar.

No hi ha cap bonificació especial per guanyar per més punts dels necesaris. L'objectiu és guanyar el matx i la mida de la victòria es negligible. Així, el més habitual és que un matx com el de l'exemple anterior, encara que acabi 6 a 4, sigui anotat com un 5 a 4 (cinc era el nombre de punts als què es jugaba el matx).

Les regles opcionals no s'apliquen quan es juga matx.


Notes i agraïments:
Aquest reglament es basa fonamentalment en la traducció del què es troba  publicat a Backgammon Galore.
S'ha traduït i adaptat a les condicions específiques de Q-Gammon.
© Per la versió original anglesa Tom Keith.
© De la traducció i adaptació Enric Francès.
Anglès Rules for Match Play
Versió original Anglesa
Le regole del Backgammon
Traducció a l'Italià de la mateixa font
Italià
Altres reglaments:
Francès Association Française de Backgammon

Regles de jocRegles de joc Regles i reglamentsRegles i reglaments
Pàgina d'iniciPàgina d'inici

CSS Powered by PHP