Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 17

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 28
Reglament de Torneig Suís
Logo Gammon Reglament de torneig suís

1-Format del torneig.

1.0- Tots els jugadors participaran en totes les rondes de la fase regular (no hi ha jugadors eliminats).

1.1- Si el nombre d'inscrits està entre 7 i 14, es jugaran tres rondes; si està entre 15 i 30, s'en jugaran 4, i si està entre 31 i 62, s'en jugaran 5. Les partides d'aquestes rondes es jugaran a 11 punts.

1.2- Si al final de les rondes corresponents, hi hagués dos jugadors empatats en nombre de victòries, jugaran una final a 11 punts. A més, els jugadors que al final de les rondes regulars hagin sofert una sola derrota, jugaran una única ronda de repesca també a 11 punts.
Nota Q: La fase final del 1r Torneig Suís (2001) es va jugar a 15 punts.

1.3- Jugadors [absent]:

1.3.1- Si el nombre de jugadors és senar, s'afegirà un jugador [absent] per a complertar els emparellaments.
1.3.2- A efectes del sorteig, el jugador [absent] es considerarà sempre com un jugador amb 0 victòries; i cap jugador no podrà emparellar-se amb ell més d'una vegada.
1.3.3- El jugador emparellat amb l'[absent] obté la victòria automàticament.
1.3.4- Pel càlcul de rànquing l'emparellament amb el jugador [absent] no tindrà cap efecte (ni a l'Elo i als PJ).

1.4-Regles de partida:

1.4.1-Es juga amb regla de Crawford  (No es pot passar el dau doblador en el primer joc en què un dels dos oponents estigui a un sol punt de guanyar la partida; si aquest joc el guanya el contrari, el doblador torna a estar operatiu).
1.4.2-Es comptabilitza el gammon (perdre un joc sense haver tret cap fitxa) com a doble i el backgammon (perdre un joc amb una o més fitxes mortes o en els sis primers punts de sortida, sense haver-ne tret cap) com a triple.
1.4.3-No es podrà acceptar el dau doblador, directament, al doble del valor ofert (Beavers). Sí que es pot tornar a oferir al doble del valor actual, quan el jugador que l'ha acceptat estigui al seu torn.
1.4.4-Es juga sense dobles automàtics. El fet d'empatar en el sorteig per qui comença la partida NO té cap conseqüència sobre el dau doblador.

2.Fase regular.

2.0- Si dos jugadors s'han emparellat en una ronda, no poden tornar a trobar-se en cap ronda posterior durant el torneig.

2.1- Tots els jugadors comencen amb 0 victòries i el sorteig de la primera ronda es limita a emparellar-los.

2.2- Els sorteig de cada ronda posterior es realitzarà quan la ronda anterior estigui acabada (exepció  veure 2.10).

2.3- Per al sorteig de cada ronda, s'agruparan els jugadors en funció del nombre de victòries obtingudes en les rondes anteriors.

2.4- El sorteig comença pels jugadors que tinguin el nombre de victòries més gran.

2.5- Si un cop acabats els jugadors d'una puntuació, queda un pendent d'emparellar, ho serà amb un jugador de la puntuació immediatament inferior.

2.6- Si durant el sorteig es produís un emparellament entre dos jugadors que ja s'han trobat en una ronda anterior, es tornaria l'últim jugador extret i es faria una nova extracció. Si no és possible trobar-li un contrincant amb qui encara no hagi jugat, es desfaran els emparellaments de la mateixa puntuació necessaris per a poder continuar els sorteig. Si tampoc fos possible cap emparallament nou amb jugadors de la seva puntuació, es buscarien emparellaments amb els de la puntuació immediatament inferior.

2.7- Els jugadors que hagin estat emparellats (a qualsevol ronda anterior) amb un jugador de nombre de victòries inferior no han de tornar a ser emparellats amb cap altre jugador de nombre de victòries inferior en els següents sortejos; i quan es doni la primera oportunitat en què un jugador que tingui un nombre de victòries superior s'hagi d'emparellar amb algun jugador amb la mateixa puntuació del que ha jugat amb un jugador inferior, se li asignarà automàticament a aquest.

2.8- Per a jugadors que hagin estat emparellats amb jugadors de nombre de victòries superior; es procedirà d'igual manera.

2.9- Un jugador que hagi  estat emparellat en una ronda amb un jugador de nombre de victòries superior i en una altra ronda diferent amb un de nombre de victòries inferior; es considerarà compensat i es tractarà com el cas general.

2.10- Només pel cas del sorteig de la segona ronda, es podrà fer abans de la finalització de les partides de la primera ronda i fins i tot el mateix dia del sorteig de la primera ronda. Per fer-ho, en lloc d'emparellar persones concretes, s'emparellaran els futurs guanyadors de les partides entre ells. Si el nombre de partides es senar, l'últim dels futurs guanyadors, s'emparellarà amb un perdedor d'una partida diferent a la seva i, finalment, s'emparellaran els perdedors restants entre ells. Si el nombre total de jugadors es senar, l'últim dels perdedors quedarà emparellat amb l'[absent], i, per tant, quedarà exempt de la segona ronda.

3-Fase final.

3.1- Acabades les rondes regulars, si es dóna el cas que dos jugadors han guanyat totes les partides jugaran una final entre ells per a decidir qui obté el trofeig de guanyador del campionat i quin el de segon classificat. Si només hi haguès un jugador amb totes les partides guanyades, aquest seria el campió de torneig.

3.2- Amb els jugadors que només hagin perdut una única partida durant la fase regular, es realitzarà un sorteig d'emparellament per a jugar una única ronda de repesca. Els que guanyin la partida corresponent, rebran també trofeig.

3.3- A efectes del sorteig de la ronda de repesca, tampoc es podran repetir enfrontaments que s'hagin produït a les rondes regulars. Fora del cas que sigui impossible cap emparellament sense repetir un enfrontament anterior.

3.4- Si el nombre de participants en la repesca és senar, un d'ells quedarà exent i rebrà automàticament trofeig. Per determinar qui és, s'aplicaran seqüencialment els següents criteris. Si en algún moment el nombre de canditats possibles queda reduït a un de sol, serà aquest. Si un cop aplicats tots, hi ha més d'un canditat, es farà un sorteig entre ells per escollir-ne un de sol.

4-Incompareixences i renúncies.

4.0- És d'aplicació el reglament de dates límit.

4.1- Si es produeix l'abandonament del torneig per part d'un jugador abans del sorteig de la següent ronda, es farà aparèixer o desaparèixer el jugador [absent] per a tornar a tenir un nombre parell de jugadors. Les partides jugades pel jugador que abandona, continuaran vàlides a efectes de la puntuació del torneig i a efectes de rànquing.

4.2- Si l'abandonament es produeix després del sorteig de la ronda i abans d'haver-se jugat la partida; la partida pendent es tractarà com un enfrontament amb jugador [absent]. Pel demés es procedirà d'acord amb el punt anterior.

4.3- El jugador que abandona perd qualsevol dret que pugués mantenir respecte als trofejos del torneig i no se li considerarà com a torneig complertat a efectes de trofeig a la regularitat.

4.4- Si, per incompareixença o renúncia, es donés el cas que el nombre de jugadors amb totes les partides guanyades fos inferior al mínim imprescindible per a garantir un guanyador del torneig (2 a l'última ronda, 4 a la penúltima, 8 a l'anterior...), es procedirà de la següent manera:
S'afegiran enfrontaments entre jugadors amb la puntuació màxima contra tants jugadors [absent] com calgui per acomplir el mínim imprescindible i mai en nombre superior al de jugadors reals. Aquests enfrontaments es regiran, sempre que sigui possible, per les regles d'enfrontaments contra jugadors [absent] i d'inferior nombre de victòries. Si això darrer no fos possible s'obviarà, primer, la regla 2.7 i si tampoc ho fos, la 1.3.1.
 
 


Regles i reglamentsRegles i reglaments
Pàgina d'iniciPàgina d'inici

CSS Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by PHP