Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 17

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/vhost/enricijoana.net/home/html/qgammon/php/mCampio.php on line 28
Reglament de Lliga
Logo Gammon Reglament de lliga

1-Format del torneig.

1.1 Per a 16 o menys jugadors.

1.1.1 La primera fase serà de lliga, amb els jugadors repartits entre un o més grups; en cada grup jugaran tots contra tots a ronda simple.

1.1.2 Els millors classificats de cada grup passaran a jugar la branca principal de la fase final. La resta jugaran la branca de repesca de la fase final.

1.1.3 Les dues branques de la fase final es jugaran de forma simultània i independent. En tots dos casos tenen format de copa a eliminatòria simple.

1.1.4 Hi haurà trofeus per als dos finalistes de la branca principal i el guanyador de la de repesca.

1.2 Per a 17 a 32 jugadors.

1.2.1 En la primera fase de lliga,  els jugadors seran repartits entre un o més grups; en cada grup jugaran tots contra tots a ronda simple.

1.2.2 Els millors classificats de cada grup passaran a jugar en els grups alts de la segona fase de lliga. La resta jugaran en els grups baixos de la segona fase de lliga.

1.2.3 Els que no hagin arribat a apuntar-se a l'inici de la primera fase, podran ser acceptats a apuntar-se dins el grups baixos de la segona fase.

1.2.4 Els millors classificats dels grups alts passaran a jugar la branca principal de la fase final. La resta quedaran fora del torneig.

1.2.5 Els millors classificats dels grups baixos passaran a jugar la branca de repesca  de la fase final. La resta quedaran fora del torneig.

1.2.6 Les dues branques de la fase final es jugaran de forma simultània i independent. En tots dos casos tenen format de copa a eliminatòria simple.

1.2.7 Hi haurà, com a mínim, trofeus per als dos finalistes de la branca principal i el guanyador de la de repesca.

1.3 Distribució en grups 1a fase.

Fins a 8 jugadors:

Un únic grup de lliga, es classifiquen els 4 primers i no hi ha segona fase.

De 9 a 12 jugadors:

Dos grups de 6 cada un, es classifiquen els 3 millors de cada grup i no hi ha segona fase.

De 13  a 16 jugadors:

Dos grups de 8 cada un, es classifiquen els 4 millors de cada grup.

De 16 a 24 jugadors:

Quatre grups de 6 cada un, es classifiquen el tres millors de cada grup.

De 25 a 32 jugadors:

Quatre grups de 8 cada un, es classifiquen el quatre millors de cada grup.

1.4 Distribució en grups 2ª fase

Els mateixos criteris que en la 1ª fase per al grup principal i el de respesca, llevat de:

De 7 a 8 jugadors:

Dos grups de 4 cada un, es classifiquen els 2 millors de cada grup.

De 13 a 16 jugadors:

Quatre grups de 4 cada un, es classifiquen els 2 millors de cada grup.

1.5 Emparellaments fase final

Quatre jugadors provenint d'un sol grup
 1. Semifinals: 1r contra 4t i 2n contra 3r.
Quatre jugadors provenint de dos grups:
 1. Semifinals: Primer d'un, contra segon de l'altre
Sis jugadors provenint de dos grups:
 1. Quarts de final: 2n B contra 3r A i 2n A contra 3r B
 2. Semifinals: 1r A contra el guanyador de la primera, 1r B contra l'altre guanyador.
Vuit jugadors provenint de dos grups:
 1. Quarts de final: 1r a contra 4t B; 2n B contra 3r A; 2n A contra 3r B i 4t A contra 1r B
 2. Semifinals: els guanyadors de les dues primeres entre ells i els de les dues últimes.
Vuit jugadors provenint de quatre grups
 1. Quarts de final: 1r A contra 2n D; 1r B contra 2n C; 1r C contra 2n B i 1r D contra 2n A.
 2. Semifinals: els guanyadors de les dues primeres, entre ells, igual que els de les dues últimes.
Dotze jugadors de 4 grups:
 1. Vuitens de final: 2n C contra 3r D; 2n D contra 3r C; 2n A contra 3r B i 2n B contra 3r A
 2. Quarts de final: 1r A contra el guanyador de la primera; 1r B contra el de la segona; 1r C contra el de la tercera i 1r D contra el de la quarta.
 3. Semifinals: Guanyadors de primera i segona i guanyadors de tercera i quarta.
Setze jugadors de 4 grups:
 1. Vuitens de final: 1r A contra 4t B ; 2n C contra 3r D; 1r B contra 4t A; 2n D contra 3r C; 1r C contra 4t D; 2n A contra 3r B; 1r D contra 4t C; 2n B contra 3r A.
 2. Quarts de final: Guanyadors de primera contra segona, tercera contra quarta, cinquena contra sisena i setena contra vuitena.
 3. Semifinals: Guanyadors de primera i segona i guanyadors de tercera i quarta.

1.5-Cas especial:

Quan no hi hagi hagut 2a fase de lliga, la branca de repesca de la fase final estarà composta pels pitjor classificats de la 1a fase, per a emparellar-los es farà de la següent manera:

1.6-Regles de partida:

1.6.1-Es juga amb regla de Crawford  (No es pot passar el dau doblador en el primer joc en què un dels dos oponents estigui a un sol punt de guanyar la partida; si aquest joc el guanya el contrari, el doblador torna a estar operatiu).

1.6.2-Es comptabilitza el gammon (perdre un joc sense haver tret cap fitxa) com a doble i el backgammon (perdre un joc amb una o més fitxes mortes o en els sis primers punts de sortida, sense haver-ne tret cap) com a triple.

1.6.3-No es podrà acceptar el dau doblador, directament, al doble del valor ofert (Beavers). Sí que es pot tornar a oferir al doble del valor actual, quan el jugador que l'ha acceptat estigui al seu torn.

1.6.4-Es juga sense dobles automàtics. El fet d'empatar en el sorteig per qui comença la partida NO té cap conseqüència sobre el dau doblador.

2-Caps de sèrie

2.1 Procediment

Un cop decidit quants grups composen una fase, es distribuiran els jugadors per grups. Primer s'afegiran tants jugadors [absent] com calgui, per a arribar a un total de 8, 12, 16, 24 o 32 participants.

Per a fer el sorteig de grups es necessitaran tants bombos com jugadors toquen per grup (si hi ha almenys un [absent] per a grup, l'últim dels bombos es pot obviar)

2.2 Caps de sèrie a la primera fase

S'agafarà la llista de tots els participants i s'ordenarà amb els següents criteris:

Si N representa el nombre de grups a sortejar, els N primers jugadors formaran el primer bombo, i així,  d'N en N, es van omplint els bombos. Per a formar els grups es procedeix a omplir-los agafant un jugador de cada bombo per ordre.

2.2 Caps de sèrie als grups alts de la segona fase

S'ordenaran els jugadors de la següent manera: els que han quedat primers de grup, per ordre alfabètic de grup; tot seguit els segons de grup, també per ordre alfabètic de grup; si hi ha tercers i quarts, d'igual manera.

Si en algun grup s'hagués produït alguna renúncia, l'ordenació es farà amb el criteri del jugador al qual es representa, no en la posició en què realment s'ha acabat; és a dir, si el segon s'ha retirat, el tercer ocuparà el seu lloc en la tanda dels segons, i si cal el quart en la dels tercers...

Un cop ordenats tots els jugadors d'aquesta manera, s'ompliran directament els grups amb el següent ordre: tots els primers de cada grup, començant pel primer, rebran un jugador; tots els segons llocs, començant pel segon, rebran els següents: els tercers llocs, començant pel tercer grup (o una altra vegada el primer si només n'hi ha dos).

2.3 Caps de sèrie als grups baixos de la segona fase

S'ordenaran primer els jugadors que han jugat la primera fase, seguint els següents criteris: 1r) nombre de punts aconseguits, 2n) nombre de victòries i 3r) mitjana de l'Elo dels jugadors als què ha guanyat. A continuació les possibles incorporacions tardanes ordenades, si cal, amb els mateixos criteris que a la primera fase.

Per al sorteig se  seguiran els mateixos criteris de divisió de bombos que a la primera fase.

3-Calendaris de les fases de lliga

3.1 La data límit de la primera ronda es fixarà per a dues setmanes desprès del sorteig i les successives al ritme d'aproximadament una per setmana. Hi haurà una data final de fase, que pot coincidir amb la data límit de l'última jornada o pot ser posterior.

3.1.1 Per a grups de 4

Primera jornada 1-4, 2-3
Segona jornada 1-3, 2-4
Tercera jornada 1-2, 3-4

3.1.2 Per a grups de 6

Primera jornada 1-6, 2-5, 3-4
Segona jornada 1-5, 2-4, 3-6
Tercera jornada 1-4, 2-3, 5-6
Quarta jornada 1-3, 2-6, 4-5
Cinquena jornada 1-2, 3-5, 4-6

3.1.3 Per a grups de 8

Primera jornada 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Segona jornada 1-7,  2-6, 3-5, 4-8
Tercera jornada 1-6, 2-5, 3-4, 7-8
Quarta jornada 1-5, 2-4, 3-8, 6-7
Cinquena jornada 1-4, 2-3, 5-7, 6-8
Sisena jornada 1-3, 2-8, 4-7, 5-6
Setena jornada 1-2, 3-7, 4-6, 5-8

3.2 Qualsevol partida es pot avançar i jugar-la abans de la data límit, el resultat s'anotarà; i formarà part del càlcul de la classificació quan es faci el de la jornada corresponent.

3.3 Les partides es poden ajornar, segons el reglament de dates límit.

3.4 Si arribada la data límit d'una jornada no s'ha jugat ni ajornat una partida, s'actuarà conforme el que diu el reglament de dates límit. Tot i això, es possible recuperar-les segons el punt 3.6 de l'esmentat reglament.

3.5 Qualsevol classificació o càlcul d'Elo anteriors a la data final d'una fase s'han de considerar provisionals per la possibilitat de recuperar partides que estiguin anotades com a incompareixences.

4-Criteris de classificació

En cas d'empat en el criteri I, aplicar el II. En cas d'empat en el II, aplicar el III.

 1. Punts obtinguts segons el següent barem:
  1. Partides guanyades i efectivament jugades i partides guanyades per incompareixença o renúncia de l'altre jugador: Tres punts.
  2. Partides guanyades contra el jugador [absent]: Dos punts.
  3. Partides efectivament jugades i perdudes: Un punt.
  4. Partides perdudes per incompareixença o renuncia pròpia o de tots dos jugadors: Zero punts.
 2. Nombre de partides comptabilitzades com a victòries de 3 punts.
 3. Mitjana d'Elo dels jugadors guanyats com a victòries de 3 punts. Per a calcular aquesta mitjana s'utilitzarà l'Elo immediatament anterior al càlcul de la primera ronda de la fase en curs.

5-Elo i trofeu a la regularitat

En la comptabilització de les partides a efectes de l' Elo i del trofeu de la regularitat, es consideraran la primera fase, segona fase i fase final com si fossin  campionats diferents. Per exemple: la primera fase del trofeu pot comptabilitzar en la regularitat d'un any  i les altres dues, del següent.

La fase final no comptabilitzarà com a campionat complert del jugador, a efectes del trofeu de la regularitat, en el cas de jugar una única partida.

La intercalació del càlcul de les partides del dies-Q es regirà per la norma habitual. Fins a l'últim dia-Q jugat abans de completar la primer ronda es calcularan abans de tota la fase (i aquest serà l' Elo usat per al criteri de desempat) i tots els dies-Q posteriors quedaran pendents de còmput fins a haver fet tots els enfrontaments d'una fase.

6-Renúncies

Un cop començada una fase, i per tant decidits ja els seus emparellaments, no es poden acceptar renúncies per a cap ronda de la fase, i es tractaran les partides com a incompareixences en favor del contrari. Un cop acabada una fase es poden acceptar renúncies amb les següents puntualitzacions:

La renúncia d'un jugador que s'ha classificat per a la segona fase principal comportarà que el seu lloc sigui ocupat pel següent del seu grup, el qual si també estava classificat provocarà una vacant que omplirà el següent successivament. Si calgués, els últims llocs acabarien omplint-los jugadors [absent].

La renúncia d'un jugador que hagués anat a ocupar un lloc en la segona fase de repesca, no comporta cobrir de cap manera el seu lloc.

Per a les fases finals tant principal com de repesca se seguirà el mateix procediment que per a cobrir llocs a la segona fase principal.


Regles i reglamentsRegles i reglaments
Pàgina d'iniciPàgina d'inici

CSS Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by PHP